Sloopwerken

Oudt Zwanenburg Sloopwerken bv kan op het gebied van sloopwerken veel bieden.
Binnen onze organisatie beschikken we over een ruim assortiment aan modern uitgeruste machines. Voor sloopwerk in kleine ruimtes hebben wij verschillende machines die door ons opgeleide personeel ingezet kunnen worden. Voor hoge gebouwen en installaties beschikken wij over grote kranen die uitgerust kunnen worden met een sloopgiek . Doordat wij deze machines in eigen beheer hebben, kunnen wij adequaat reageren en voor onze opdrachtgevers de snelst mogelijke en best passende oplossing bieden. Tijdsbestekken worden daarmee zo kort mogelijk gehouden.

Oudt Zwanenburg Sloopwerken bv is gecertificeerd volgens de BRL SVMS-007 dat aangeeft dat veilig en milieutechnisch verantwoord wordt gesloopt. De veiligheidseisen worden geborgd in het VCA** certificaat. Afvalstromen worden zoveel mogelijk aan de bron gescheiden, waarna ze worden afgevoerd naar eindverwerkers.

Waar mogelijk breken wij het vrijgekomen beton- en metselwerkpuin tot een gecertificeerd granulaat. Dit menggranulaat kan dan op dezelfde locatie of elders worden hergebruikt als fundatiemateriaal. Hiermee wordt een extra transportgang uitgespaard en onze gemeenschappelijke leefomgeving ontzien. Zo laten wij op onze manier iets zien van maatschappelijk verantwoord ondernemen!

Veiligheid staat bij Oudt Zwanenburg Sloopwerken bv hoog in het vaandel. Niet alleen voor ons eigen personeel maar ook voor de medemens en onze omgeving. Jaarlijks volgen onze medewerkers opleidingen om goed onderbouwd hun werkzaamheden te kunnen blijven uitvoeren en in de uitvoering zetten we alles op alles om emissies van stof tot een minimum te beperken.